Търсачка

Търсачката работи с цели думи. Това означава, че ако въведете "пеперуди" няма да ви покаже "пеперуда", а ще търси изрично снимки с много пеперуди в кадър. Ако търсите един обект използвайте единствено число.
Не използвайте думи, представляващи категории - например "градове". Вместо това търсете конкретно - например "Стара Загора" Пробвайте различни синоними и названия на същия обект. Използвайте конкретни и точни термини.
Търсенето трябва да е задължително на кирилица, освен когато става въпрос за латински названия.

Общи условия и договор

Снимките, продавани в този сайт са собственост на техните автори. При закупуването им вие придобивате правото да ги използвате в рамките и при условията на съответният лиценз (виж обяснение на лицензите по-долу) и на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). За целта може да бъде сключен писмен договор. Можете да изтеглите Договор - бланка за RF (royalty free) изображения и Договор - бланка за L (лицензирани) изображения. Със закупуването на снимка от този сайт вие се съгласявате, че условията на лиценза, под който сте закупили съответната фотография и ограниченията за използване (ако има такива посочени към снимката), са в сила дори и при липсата на изричен писмен договор.

Видове лицензи

Снимките в този сайт се предлагат за закупуване под два различни лиценза:

 1. Лицензирани (Licensed, отбелязано под съответните снимки със знака L) и
 2. Royalty Free (отбелязан със знака RF)
 3. Creative Commons (отбелязан със знака CC)

Когато купувате снимка от stockphoto.petarkostov.com вие придобивате правото да я ползвате по определен начин. Обема и вида на правата, които придобивате зависи от лиценза под който закупувате снимката.

Licensed (или още Rights Managed) При традиционния лиценз - L вие имате право да използвате изображението за точно определена цел, срок и територия. Цената зависи от опциите, които избирате при поръчването на снимката в ценовия калкулатор.
Правата, които придобивате са неизключителни.
При всяко следващо използване на изображението, което не се покрива от първоначалният лиценз, вие дължите заплащането наново на цената по лиценза.

Royalty Free Royalty Free лиценза е по-проста и по-нова форма на лицензиране. При нея купувачът заплаща еднократна такса, която зависи само от резолюцията на снимката, която закупува. Срещу тази такса клиентът придобива правото да използва съответната снимка за срок от десет години без ограничение в начина и територията.
Правата, които придобивате са неизключителни.

Creative Commons Creative Commons е лиценза с най-малко запазени права, който предлагаме. При него вие получавате правото да използвате безплатно съответното изображение. Това използване включва копиране, разпространяване и излъчване на произведението при следните условия:

 1. Да укажете автора на изображението.
 2. Да използвате изображението само за некомерсиални цели.
 3. Да не изменяте по никакъв начин изображението.

Model Release

Model Release представлява писмено изразеното съгласие на дадено лице да бъде снимано и снимките му да бъдат свободно използвани от фотографа. То урежда окончателно отношенията между модела и фотографът по отношение на снимките, в които моделът участва. Не всички снимки предлагани тук са съпроводени с Model Release. Отговорността за това да провери дали конкретната употреба на снимката изисква такъв документ е изцяло на клиента (купувача на снимката).

Размер на файловете и резолюция

Резолюция се нарича физическият размер на снимката по ширина и височина. Измерва се в пиксели. Това са единствените размери, които ви интересуват ако ще показвате снимката на екран.
Ако ще използвате фотографията в печатно издание, ще я копирате във фото или ще я принтирате ви интересуват размерите, които ще има отпечатаното изображение. Те се определят от резолюцията на снимката и от печатащото устройство. Всеки пиксел от снимката отговаря на една точка на хартията. Гъстотата, с която печатащото устройство поставя точките на хартията се означава с dots per inch или dpi. За да имате високо качество на отпечатаното изображение е необходимо да имате толкова висока гъстота и съответно малък размер на точките, че да не можете да различите индивидуалните точки с просто око. Повечето печатни издания работят с 300 dpi. Размерът на точката, която се различава с просто око зависи от разстоянието, от което се наблюдава отпечатаното изображение. Затова при печат на билборд например са необходими по-малко точки на инч (dpi).

Обем на файловете, максимален размер на файла

С "максимален размер на файла" обозначаваме обемът, който ще има снимката ако се запише в TIFF (.tif) формат без компресия. Този размер ви интересува ако ще ползвате снимката за печат.
В ценовият калкулатор, както и навсякъде другаде под "обем на файла" се разбира големината, която ще има файла в мегабайтове ако бъде записан в TIFF (.tif) формат без компресия!

Формат на предлаганите снимки

Снимките, които се продават в stockphoto.petarkostov.com са достъпни за сваляне (след получаване на плащането) в JPEG (.jpg) формат, RGB, с вграден цветен профил (когато не е sRGB).
Макар за печат да се използват предимно TIFF файлове, jpg форматът е избран от нас заради много добрата компресия и съответно малки размери на файловете, които предлага, а това е единственият начин снимките да бъдат достъпни за сваляне. Всички снимки, които ви предлагаме са записани с максимално качество (100%) и съответно минимална компресия. Това гарантира минимална загуба на качество при конверсията.
Ако възнамерявате да обработвате закупената от вас снимка още при първото и отваряне с GIMP, Photoshop или друга подобна програма, я запишете в TIFF (.tif) формат и правете всички корекции върху TIF файла. Това се препоръчва, т.к. всяко записване на файла в .jpg формат е свързано с ново компресиране на изображението и нова загуба на качество и ако повторите тази процедура многократно деградацията на качеството на снимката може да започне да става видима. TIF файловете от друга страна предлагат компресия без загуба на качеството и са най-добри за съхраняване и обработка на снимки.

Ограничения за използване

Независимо от лиценза, под който се предлага дадена снимка за нея могат да важат различни ограничения за използване. Тези ограничения се налагат от автора на фотографията и са задължителни за всички закупили съответната снимка. Ограниченията се изписват по следният начин:

 1. Територията за която се отнася - държава или регион, например "държава"
 2. Конкретната държава или регион, например "България"
 3. Употребата, която е забранена - например "потребителски стоки"
 4. Конкретният вид артикули, в които се забранява употребата на кадъра, например "пощенски картички"
 5. Отраслите и подотраслите, в които се забранява използването на артикулите по предната точка

Ако ограничението е изписано така: "Тази снимка не може да бъде използвана в: държава - България, за изработката на: стоки - пощенски картички, във всички отрасли, всички подотрасли", това с две думи означава, че снимката не може да се използва в България за направата на пощенски картички.
Снимките закупени от този сайт не могат да бъдат препродавани, нито интегрирани в лога или търговски марки.

Ценови калкулатор

Термини използвани ценовия калкулатор за лицензирани снимки:

"Използване на снимката:" - изберете за какво ще използвате снимката - за изработка на реклама, на стока, на брошура, ще я показвате, ще я използвате в редакционен материал (напр. статия), в мултимедия или в рамките на вашата фирма(вътрешнокорпоративно).
В полето "Още за използването" трябва да изберете конкретният продукт, за чието създаване ви трябва снимката.

"Размер" означава размера, който ще има снимката във вашето изделие. Този размер не е абсолютен а спрямо цялата страница.

"Тираж" - тиражът, който ще достигне изданието, в което ще ползвате снимката.

"Брой издания" - в колко различни издания ще ползвате снимката - например в два различни календара или в две брошури и т.н.

"Разположение" - това е мястото, където снимката ще бъде видима в продукта, в който ще я използвате - например на предната корица, на заглавната страница на сайт и т.н.

"Начална дата" - датата на която ще започне използването на снимката. Това е датата от която започва да тече срокът на закупения от вас лиценз.

"Продължителност" - срокът на лиценза, който желаете да закупите или с други думи - продължителността от време, в което ще използвате снимката.

"Държава" - снимките в този сайт се продават само за употреба на територията на Република България.

"Продуктов отрасъл" - това е сферата на икономиката или общественият живот, в която вашият продукт се реализира. За момента единствената опция е "всички".

"Подотрасъл" - конкретизира "Продуктов отрасъл". За момента единствената опция е "всички".

Начини на плащане, доставка и срокове

Предпочитаният начин на плащане е през системата epay.bg, но при уговорка с нас плащането може да става и по банков път.

Всяка транзакция се валидира на ръка от нас и след постъпване на средствата по нашата сметка ние обработваме вашата поръчка и предоставяме закупените от вас снимки за сваляне чрез менюто Вашите поръчки в профилът ви. Процесът не е автоматизиран и може да отнеме до няколко дни особено в случаите на плащане по банков път.

Възможно е и заплащане на закупените снимки едва след започване на тяхното използване (например след пускането на публикацията за печат), което елиминира опасността от това да заплатите снимка, която в последният момент решавате да замените с друга и в крайна сметка не влиза в употреба. За повече подробности по тази схема на плащане, моля свържете се с нас.